ورود کاربر

آخرین اخبار

04 نوامبر 2015

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده که در تاریخ 18/8/94  به ترتیب در ساعات 14 و 15 در محل: تهران ، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت-خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسون انجمن های علمی،  تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

-دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

الحاق و اصلاح موادی از اساسنامه

-دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1-گزارش عملکرد هیات مدیره

2-گزارش بازرس

17 نوامبر 2015

با حضور استادان حقوق مالکیت فکری آقایان دکتر میرقاسم جعفرزاده/ دکتر سعید حبیبا/ دکتر محمود حکمت‌نیا دکتر محمود صادقی/دکتر سیدحسن میرحسینی/ دکتر محمدهادی میرشمسی و مدیرکل مالکیت صنعتی جناب آقای کیانی و معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری جناب آقای دکتر کاظمی

20 سپتامبر 2015

با توجه  عدم احراز حد نصاب لازم درمجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌االعاده نوبت اول در تاریخ 10/06/94 ، از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود تا در مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌االعاده نوبت دوم که راس ساعت 14و 15 روز چهارشنبه 08/07/94 در محل: تهران ، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت-خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسون انجمن های علمی،  تشکیل می‌گردد،  حضور بهم رسانند. لازم به ذكر است كه  مجمع عمومی عادی نوبت دوم با حضور هر تعداد عضو جلسه رسمیت می یابد.