ورود کاربر

آگهی نوبت دوم دعوت مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران

با توجه  عدم احراز حد نصاب لازم درمجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌االعاده نوبت اول در تاریخ 10/06/94 ، از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود تا در مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌االعاده نوبت دوم که راس ساعت 14و 15 روز چهارشنبه 08/07/94 در محل: تهران ، تهران، شهرک قدس، میدان صنعت-خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسون انجمن های علمی،  تشکیل می‌گردد،  حضور بهم رسانند. لازم به ذكر است كه  مجمع عمومی عادی نوبت دوم با حضور هر تعداد عضو جلسه رسمیت می یابد.

 مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود .

-دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

الحاق و اصلاح موادی از اساسنامه

-دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1-گزارش عملکرد هیات مدیره

2-گزارش بازرس

3-تصویب تراز مالی

4-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

5- ساير مواردی که در حيطه اختيارات مجمع عمومی عادي و فوق العاده ساليانه می‌باشد.