ورود کاربر

مأخذشناسی مالکیت فکری

 

 

پایان‌نامه‌ها


 

1- دانشگاه تربیت مدرس

 

رديف

نام دانشجو

عنوان

راهنما

مشاور

رشته

مقطع

تاريخ دفاع

2

مهدی جوهری

اقدامات تامینی و موقتی در دعاوی مالکیت فکری در حقوق ایران با لحاظ موافقت نامه تریپس

محمود صادقی

مرتضی شهبازی نیا

حقوق خصوصی

دکتری

1391

3

خرم روشن حال نژاد

معیارهای تشخیص نقض حقوق مالکیت فکری و تعیین حدود خسارات قابل مطالبه ناشی از آن در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس

محمود صادقی

محمود وصالی

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1391

4

سمانه دیهیمی

مبانی و اثار حقوقی حق توزیع در حقوق مالکیت فکری

 

محمود صادقی

مرتضی شهبازی نیا

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1391

5

فهیمه اسکندری

حمایت از اجراکنندگان آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

محمود صادقی

اصغر محمودی

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1391

6

مهدی مشهدی

مطالعه تطبیقی حمایت از طرح های صنعتی در حقوق ایران و انگلیس

محمود صادقی

محمود وصالی

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1391

7

عبدالله قره باغی

مبانی و آثار حقوقی رفتار ملی و رفتار دول کامله الوداد در معاهدات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری

نجاد علی الماسی

محمود صادقی

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1390

8

محمد شاه محمدی

خسارت قابل جبران در نقض مالکیت فکری و ضوابط ارزیابی آن(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

محمد عیسایی تفرشی

محمود صادقی

حقوق خصوصی

دکتری

1390

9

مصطفی شکاریان

محدودیت ها و استثنائات حقوق مولف و حقوق مرتبط در قانون نمونه وایپو و مقررات موضوعه ایران

محمود حکمت نیا

محمود صادقی

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1390

10

حامد معینی

نظام حقوقی حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع

ستار زرکلام

محمود صادقی

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1390

11

ابوالفضل رضایی 

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی

محمود صادقی

مرتضی شهبازی نیا

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1390

12

مهدی سجادی

ماهيت حقوقي قرارداد فرانشيز و آثار آن

 

مرتضی شهبازی نیا

محمود صادقی

حقوق خصوصی

ارشد

1389

13

محمد احسنی فروز

ماهيت حقوقي، شرايط و آثار قرارداد انتقال فناوري

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی

دکتری

1389

14

محمد حسین اکبری

حمایت از مالکیت صنعتی اتباع بیگانه در قوانین موضوعه و آراء دادگاه‌های ایران

محمود صادقی

 

حقوق مالکیت فکری

ارشد

1387

15

مرتضی امیری

 

حمايت از حقوق مالكيت فكري در برابر رقابت ناعادلانه

محمود صادقی

سعید حبیبا

خصوصی گرایش مالکیت فکری

ارشد

1386

16

اصغر محمودی

ويژگي‌هاي حقوقي قرارداد مجوز بهره برداري از حقوق مالكيت صنعتي

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

 خصوصی

دکتری

1386

17

شیما پورمحمدی

حقوق اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی، سازمان های پخش رادیو تلویزیونی (حقوق مرتبط)

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

 خصوصی گرایش مالکیت فکری

ارشد

1385

18

محمد علی میرزایی

مديريت جمعي حق مؤلف و حقوق مرتبط

عبدالحسین شیروی

محمود صادقی

خصوصی گرایش مالکیت فکری

ارشد

1385

19

منصور خاکپور

بررسي اعطاي مجوز اجباري بهره برداري در حقوق ايران و معاهدات بين المللي

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

خصوصی گرایش مالکیت فکری

ارشد

1385

20

مریم شیخی

ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری ( (TRIPs

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

خصوصی گرایش مالکیت فکری

ارشد

1384

16

یوسف خلج

حمایت از مالکیت فکری در شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی

محمود صادقی

 

خصوصی گرایش مالکیت فکری

ارشد

1384

21

علی طهماسبی گزافی

حمایت از حقوق پدیدآورندگان پایگاههای داده

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

 خصوصی

ارشد

1383

22

محمود حکمت نیا

مبانی نظری و فقهی و ماهیت حقوقی مالکیت فکری

محمد عیسایی تفرشی

حسین صفایی

 خصوصی

دکتری

1383

23

علیرضا قاسمی

حمایت از حقوق پدید آورندگان طرح های صنعتی

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

 خصوصی

ارشد

1382

24

محمد ورمزیار

حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقت‌نامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری(TRIPs)

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

 خصوصی

ارشد

1382

25

حمید رضا اصلانی

اختراع با لحاظ موافقت‌نامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs) 

محمود صادقی

میرقاسم جعفرزاده

 خصوصی

ارشد

1382

26

محمد اسدی نژاد

اصول و مبانی حقوق داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی و مقایسه آن با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران

محمد عیسایی تفرشی

سید حسین صفایی، محمود صادقی

حقوق خصوصی

دکتری

1380

27

محمد حسن زاده

تقلید علائم صنعتی و بازرگانی در نظام حقوق کیفری ایران

محمد آشوری

 

جزا  و جرم‌شناسی

ارشد

1376

28

محمد حسن صادقی مقدم

حقوق مولف در ایران و کنوانسیون های بین المللی

سید حسین صفایی

 

خصوصی

ارشد

1367

 

 

2- دانشگاه شهید بهشتی

 

رديف

نام دانشجو

عنوان

راهنما

 

رشته

مقطع

تاريخ دفاع

1

ارجی، حمید رضا

تاثیر فناوری دیجیتال بر کپی رایت

پرویز ساورایی

مالکیت فکری

ارشد

1387

2

ابراهیمی،نریمان

حمایت از اثار معماری در حقوق مالکیت فردی

ها دی وحید

مالکیت فکری

ارشد

1389

3

اسدی، پریسا

حمایت از آثار عکاسی در حقوق مالکیت فکری

هادی  وحید

مالکیت فکری

ارشد

1390

4

اسماعیلی، محسن

شرط اصالت در حقوق مالکیت فکری ایران

هادی  وحید

مالکیت فکری

ارشد

1390

5

اسماعیلی اسفندانی، عرفان

مدل های مصرفی در حقوق مالکیت فکری

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1389

6

اصفهانی، حسن

حمایت از کپی رایت در اینترنت

پرویز ساورایی

مالکیت فکری

ارشد

1389

7

اقبالی، سعید

حمایت از دانش سنتی در حقوق مالکیت فکری

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1388

8

امیرارجمندی، انیسه

اسرار تجاری در اینترنت

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1390

9

ایزدی، سمیه

دستور موقت در دعاوی حقوق مالکیت فکری

میرحسین عابدیان

مالکیت فکری

ارشد

1389

10

بیدرام گرگابی، عباس

مطالعه قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال(بی اتی) در نظام حقوقی ایران با تاکید بر پیش نویس قانون (بی او تی)

منصور امینی

مالکیت فکری

ارشد

1388

11

پاکباز، سیامک

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1390

12

جمالی، فرزاد

حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی

علی صفاری

مالکیت فکری

ارشد

1388

13

جوادی، ساناز

تبانی در حقوق رقابت

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1389

14

جهانبخشی، کیانوش

ضمانت اجراهای نقض حقوق علائم تجاری در حقوق ایران و انگلستان

علی صفاری

مالکیت فکری

ارشد

1388

15

حاجی عموشاه، زهرا

حمایت از روشهای تجارت به عنوان اختراع

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1389

16

حسن زاده، بهزاد

علایم تجاری جمعی در حقوق ایران

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1389

17

حسنی فراهانی،فرهوده

مالکیت حق اختراع در قراردادهای استخدام

قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1389

18

حکامیان، امیر

زوال حق بهره برداری از کالای متضمن مالکیت صنعتی( با تاکید بر حقوق اتحادیه اروپا)

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1389

19

درزی نفط چالی، عزت ا..

پروانه اجباری بهره برداری از اختراع در حقوق انگلیس و ایران

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1388

20

روشن ماسوله، محمود

موجبات بی اعتباری در حقوق اختراعات

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1390

16

رجبی ازناوه، مریم

مسئولیت مدنی نقض رازهای تجاری

منصور امینی

مالکیت فکری

ارشد

1389

21

سالارپور گل ختمی،اکرم

نقض حق تالیف در حقوق ایران وانگلیس                                              

میر قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1386

22

سلطانی، مصطفی

حمایت از آثار سینمایی در حقوق مالکیت فکری

میر قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1387

23

شاه تقی، نعیم

مسئولیت مدنی انتقال دهنده تکنولوژی معیب با تاکید بر جنبه های مالکیت های فکری

میر حسین عابدیان

مالکیت فکری

ارشد

1387

24

شایسته، شوکت

حمایت از نشانه های جغرافیایی

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1386

25

شفیعی، الهام السادات

تقلب در عرضه کالا در حقوق ایران و انگلیس

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1389

26

صادقی ،طوبی

حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1384

27

صانعی، گلاب

ثبت بین المللی علایم بر اساس موافقتنامه مادرید و پروتکل مرتبط با آن

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1388

28

صباغی، صنم

آزادی اطلاعات در قانون ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکری

 

محمد قاری سید فاطمی

مالکیت فکری

ارشد

1389

29

صدیق رحمانی، محمد

حقوق سازمانهای پخش صدا و تصویر

محمد قاری سید فاطمی

مالکیت فکری

ارشد

1388

30

فرضی پره خلیل، مریم

تبیین تعامل نظام مالکیت های فکری و حق توسعه

انصاری

مالکیت فکری

ارشد

1388

31

کلانتری، سعیده

اعتراض در حقوق علایم تجاری

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1388

32

کوراغلی، میدرضا

نظام های بین المللی و منطقه ای ثبت اختراع با تاکید بر معاهده "پی سی تی"

میر قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1388

33

مستاجران ،مصطفی

اصول حاکم بر قراردادهای بهره برداری از نرم افزارهای کامپیوتری

پرویز ساورایی

مالکیت فکری

ارشد

1385

34

محمدی، رافونه

مدیریت جمعی مالکیت فکری

هادی  وحید

مالکیت فکری

ارشد

1388

35

قاسمی پطرودی، سید عمادالدین

حمایت از طرح های صنعتی در حقوق مالکیت فکری

میر قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1386

36

نوری علیرضا

حقوق صاحبان علایم تجاری درایران وانگلستان

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1385

37

غفوری ، زینب

حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری

هادی  وحید

مالکیت فکری

ارشد

1387

38

صمدی ، اعظم

جایگاه تجارت شخصیت ها در حقوق مالکیت فکری

هادی  وحید

مالکیت فکری

ارشد

1387

39

 

قربانی فر، مریم

 

مسئولیت مدنی نقض حق اختراع

میرقاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1387

40

فرامرزی ، ابراهیم

انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش

منصور امینی

مالکیت فکری

ارشد

1387

41

عمی، وحید

اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

میر قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1388

42

علیزاده ، حمید

حقوق معنوی پدیدآورنده درآثار ادبی وهنری

هادی  وحید

مالکیت فکری

ارشد

1387

43

یزدان پناه، رضا

قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری

عبدالرسول قدک

مالکیت فکری

ارشد

1390

44

مظفری، حسن علی

بررسی تطبیقی گام ابتکاری در حقوق اختراعات ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا

میرقاسم جعفر زاده

مالکیت فکری

ارشد

1390

45

موسوی، رضا

تحلیل مفهومی مالکیت فکری

میرحسین عابدیان

مالکیت فکری

ارشد

1390

46

موسوی، نعیمه سادات

حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

میر قاسم جعفرزاده

مالکیت فکری

ارشد

1385

47

غریبی، ضرغام

بررسی حقوقی موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)

 

میر قاسم جعفرزاده

حقوق بین الملل

ارشد

1381

48

ابوالفتحی، مهدی

تاثیرات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) بر حقوق بشر در حوزه حق های رفاهی

 

محمد قاری سید فاطمی

حقوق بین الملل

ارشد

1389

49

حبیبی مجنده، محمد

حقوق مالکیت معنوی وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها 

 

اردشیر امیر ارجمند

حقوق بین الملل

دکتری

1384

50

خادمی، حجت

بررسی نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در ارتباط با علم بیو تکنولوژی

 

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل

ارشد

1382

51

صادقی زیاری، حاتم

نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی   (WTO)

 

محمد جعفر قنبری جهرمی

حقوق بین الملل

ارشد

1379

52

انصافی آذر، بهنام

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران

 

محمد جعفر قنبری

حقوق تجارت بین الملل

ارشد

1389

53

 

 

داوری در حوزه مالکیت فکری

 

محمد علی بهمئی

حقوق تجارت بین الملل

ارشد

1390

54

ابراهیم زاده پاشا، حسن

حمایت حقوقی از مولفین برنامه های کامپیوتری

 

پرویز ساورایی

حقوق خصوصی

ارشد

1376

55

اصلانی، حمید رضا

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات

 

عبدالرسول قدک

حقوق خصوصی

دکتری

1388

56

افشاری قزوینی، مرتضی

مبانی موجهه مالکیت معنوی

 

میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی

ارشد

1381

57

نوروزی، مشیت اله

رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران 

 

میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی

دکتری

1386

58

خدمتگزار،‌ محسن

مفهوم و ماهیت مالکیت فکری

 

هادی وحید

حقوق خصوصی

دکتری

1389

59

رهبری، ابراهیم

شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل

 

میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی

دکتری

1390

60

رهبری، ابراهیم

حقوق رازهای تجاری

عبدالرسول قدک

حقوق خصوصی

ارشد

1385

61

سعیدی فر، عباس

حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه

مهدی شهیدی

حقوق خصوصی

ارشد

1362

62

صابری، روح الله

ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)

 

محمد علی بهمئی

حقوق خصوصی

ارشد

1385

63

عابدی درچه، مرتضی

مالکیت معنوی

گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی

ارشد

1377

64

قاسمی، یوسف

حمایت از اختراعات زیست فناوری(بیولوژیکی) در حقوق مالکیت فکری

میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی

ارشد

1383

65

محمودی، اصغر

اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)

میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی

ارشد

 

     

 

3- دانشگاه تهران

 

رديف

نام دانشجو

عنوان

راهنما

مشاور

رشته

مقطع

تاريخ دفاع

1

 شیما هاشمی سادات

نام دامنه، علامت تجاری و حل اختلافات مربوط به آن

امیر صادقی نشاط

 

مالکیت فکری

ارشد

1385

2

نجمیه نصیری مقدم

تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی

محمود باقری

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

3

سمیه آزاد بیگی

حقوق معنوی پدیدآوندگان آثار ادبی و هنری و حقوق شخصیت

علیرضا محمدزاده وادقانی

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

4

سیمین عباسی

سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

محمود باقری

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

5

زهرا بختیار

قراردادهای واگذاری حق امتیاز

فرهاد ایران پور

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

6

سلیله حاجی میرزایی

حمایت های حقوقی از طرح های صنعتی

علیرضا محمد زاده وادقانی

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

7

نجما خوشرو

حمایت حقوقی از صنایع دستی با تاکید بر نشانه های مبدا جغرافیایی

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

8

مریم حسنیا یزدی،

لزوم حمایت از فولکلور و مطالعه تطبیقی در قوانین ملی و بین المللی

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

9

زهرا شاکری

حقوق استیفا شده در حقوق مالکیت فکری

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

10

زهرا معینی یکتا

مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1386

11

حمایت های حقوقی از دانش سنتی

محمد معین اسلام

محمود باقری

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

12

خدابخش سعیدی نیا

بیمه حقوق مالکیت فکری

  سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

13

حمیده برمخشاد

مسیولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی 

  سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

14

علی شاکری جویباری

شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی

محمود عرفانی

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

15

رجان شمس نژاد

نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی

محمود باقری

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

16

راضیه حیدری

قلمرو حقوق مالکیت فکری در ارقام واریته های جدید گیاهی

عباس کریمی

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

17

شهاب مشهدیان

قرارداد بهره برداری از علائم تجاری(فرانچایز)

محمود باقری

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

18

عباس احد زاده

قانون قابل اعمال در رابطه ی غیر قراردادی حقوق مالکیت فکری

محمود باقری

 

مالکیت فکری

ارشد

1387

19

منصوره مسائلی

تاثیر حقوق مصرف کننده بر حقوق مالکیت صنعتی

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

20

امیر رضا حجتی سعیدی

حقوق ثبت اختراعات نرم افزاری

امیر صادقی نشاط

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

16

مجتبی نیر

شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری

امیر صادقی نشاط

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

21

اسما طاهری مقدر

تاثیر موافقت نامه تریپس بر فرایند توسعه در کشورهای جهان سوم

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

22

محمد حسن حیدری

قابلیت بیع اموال فکری

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

23

شیوا حکیم شفائی

حقوق مالکیت فکری سازمان های پخش رادیو و تلویزیون

علیرضا محمدزاده وادقانی

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

24

ندا حکیمی

بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری

لعیا جنیدی

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

25

اسما موسوی خراسانی

مسولیت مدنی ارائه دهندگا خدمات اینترنتی

امیر صادقی نشاط

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

26

مهدی معلمی

مبانی اقتصادی حمایت از اختراعات با تاکید بر حوزه  زیست فناوری

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

27

جواد رمضان نصرتی

رابطه ی حق اختراع با اموال و مالکیت سنتی

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

28

پریسا سینمبری

حق اختراع زیست فناوری و اخلاق

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

29

فهیمه احمدی

رابطه ی حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری

سعید حبیبا

 

مالکیت فکری

ارشد

1388

30

محمدرضا فولادی

آثار حقوقی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی در خصوص حق اختراع

لعیا جنیدی

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

31

فرشید فرح ناکیان

عدالت ترمیمی در حقوق مالکیت فکری

لعیا جنیدی

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

32

 

حمایت از حقوق اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی در حقوق ایران و فرانسه

 

 

 

 

 

33

 

قراردادهای واگذاری حق امتیاز

 

 

 

 

 

34

ایمان تیر داد

ارزیابی خسارت در دعاوی حقوق مالکیت فکری

حسن بادینی

 

 

 

1390

35

محمد حسین شکرچی زاده

تحلیل حقوقی انتقال دانش فنی از طریق مهندسی معکوس

فرهاد ایران پور

 

 

 

1389

36

احمد شهنیائی

قراردادهای واگذاری امتیاز علامت تجاری و دانش فنی

محمود عرفانی

 

 

 

1388

37

تورج تقی زاده

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای علائم تجاری

نجاد علی الماسی

 

 

 

1389

38

محمد رضا محمدی ترقی

حمایت حقوقی از آثار عکاسی

علیرضا محمدزاده وادقانی

 

 

 

1390

39

بیتا نوبر

نظام منع تقلب در عرضه کالا

محمود باقری

 

 

 

1390

40

امیر صادقی نشاط

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

سید حسین صفایی

 

حقوق خصوصی

دکتری

1377

41

شعبانعلی رخشایی

علایم تجاری در حقوق ایران و معاهدات بین المللی

محمود عرفانی

 

 

 

1378

42

طیبه صاحب

بررسی حق اختراع در حقوق داخلی و معاهدات بین الللی

بهروز اخلاقی

 

 

 

1382

43

سید حسن شبیری زنجانی

مبانی فقهی و نظری حقوق مالکیت فکری

سید حسین صفایی

 

حقوق خصوصی

دکتری

1387

44

زهرا حکیمی

بررسی حقوق مربوط به علائم تجاری در سطح داخلی و بین المللی

بهروز اخلاقی

 

 

 

1383

45

پژمان محمدی

قراردادهای بهره برداری از حق مولف

سید حسین صفایی

 

حقوق خصوصی

دکتری

1384

46

سهیل جدی

نظام حمایتی حقوق مالکیت فکری در خصوص فناوری های زیستی

فرهاد ایران پور

 

 

 

1387

47

جمال صالحی ذهابی

بررسی تطبیقی حق اختراع

محمود عرفانی

 

حقوق خصوصی

دکتری

1387

48

طیبه صاحب

مبانی حقوقی مالکیت فکری از دیدگاه اقتصادی

لعیا جنیدی

 

حقوق خصوصی

دکتری

1388

 

 

 4- دانشگاه قم

 

رديف

نام دانشجو

عنوان

راهنما

مشاور

رشته

مقطع

تاريخ دفاع

1

مصطفی محمدی

ابعاد حقوقی حمایت از تحقیقات و ابداعات دانشگاهی در نظام مالکیت فکری

مححود فضائلی

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

2

فهیمه تقوی شوازی

بررسی حمایت حقوقی از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

حسن شبیری زنجانی

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

3

 

بررسی گام ابتکاری

 

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

4

علی محمودی

رهن حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران  و انگلیس

محمود فضائلی

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

5

 

وقف حقوق مالکیت معنوی

 

 

مالکیت فکری

ارشد

1389

6

صادق خانمرادی

بررسی و تحلیل مستثنیات حکمی و موضوعی حق اختراع در حقوق ایران و تریپس

محمود حکمت نیا

 

 

 

1389

7

عبدالهادی دشتی نجفی

رژیم حقوقی مناسب در حمایت از صنعت نرم افزار ایران

حسن شبیری زنجانی

 

 

 

1388

8

امرالله خوشنویس زارچ

مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش

حسن شبیری زنجانی

 

 

 

1388

9

عباس عبادتی وایقان

نظام حقوقی حمایت بین المللی از فرش ایران

حسن شبیری زنجانی

 

 

 

1388

 

 

5- دانشگاه علامه طباطبایی

 

رديف

نام دانشجو

عنوان

راهنما

مشاور

رشته

مقطع

تاريخ دفاع

1

امراله صادقيان

ضمانت اجراي نقص علايم تجاري در حقوق ايران و نظام بين الملل مالكيت فكري

مهدي زاهدي

محمود وصالي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

2

فرزانه لاله پروران

اختيارات گمرك ايران در توقيف كالاهاي ناقص حقوق فكري

مهدي زاهدي

محمود رضا وصالي

مالكيت

ارشد

90

3

كاوش قلاهان

اصول حاكم بر قراردادهاي انتقال حقوق مالكيت ادبي و هنري

جوانمردي

كاشاني

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

4

ثمين السادات ميرشريفي

استثنائات وارد بر اختراعات دارويي مطالعه‌اي تطبيقي در قوانين هند و ايران

مهدي زاهدي

محسن صادقي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

5

حسين عصارپور

نقش حقوق مالكيت صنعتي در توسعه صنعت خودروسازي با ارجاع خاص به ايران

فيصل عامري

فصيحي

مالكيت

ارشد

90

6

محمد عباسي

نحوه حمايت از طرح هاي صنعتي در نظام كپي رايت و مالكيت صنعتي

فرهاد پروين

حميد عزيزي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

7

ياسر بابالو

بررسي وجوه افتراق و اشتراك نظام حقوقي مالكيت ادبي و هنري با مالكيت صنعتي

فرهاد پروين

حميد عزيزي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

8

ابراهيم معصومي

نظام حل و فصل اختلافات مربوط به نام هاي دامنه و علايم تجارتي

جوانمردي

عزيزي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

9

رخساره السادات معيري

مطالعه تطبيقي مقررات كيفري نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري در ايران و انگليس

زركلام

موذن زادگان

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

10

مينا رحمانيان

مطالعه تطبيقي حمايت از مدل هاي كاربردي با نظام ثبت اختراع

مهدي زاهدي

محمود صادقي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

11

رابيكا حاجي مشهدي

آثار الحاق ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات PCT

مهدي زاهدي

حميد عزيزي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

12

احمد حاجي اصغر شعرباف

قوانين و مقررات حاكم بر ابطال علام تجارتي در حقوق ايران و مقررات تريپس و پاريس با تأكيد بر مرور زمان

مهدي زاهدي

محمود رضا وصالي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

13

آرزو نيكبخت

بررسي حقوق پديدآورندگان آثار موسيقيايي در نظام مالكيت ادبي و هنري ايران

ستار زركلام

جوانمردي

مالكيت

ارشد

دفاع نشده

14

فاطمه يوسفي زنوز

تحليل ماهيت و آثار استفاده منصفانه در نظام كپي رايت و مقايسه با متشيات حقوق مادي در نظام حق مولف

ستار زركلام

جوانمردي

مالكيت

ارشد

//

15

ام كلثوم دارتوني

تعارض و تعامل حمايت از اختراعات دارويي با حقوق بشر

قاري سيد فاطمي

جواد كاشاني

مالكيت

ارشد

//

16

جواد فرهادي

رهن اموال فكري در حقوق ايران

جوانمردي

مهدي زاهدي

مالكيت

ارشد

//

17

رحيم فرجي

ضمانت اجراي افشاي اسرار تجاري در حقوق ايران

جواد كاشاني

عامري

مالكيت

ارشد

//

 

18

غزال رضواني

توقيف اموال فكري

جوانمردي

عزيزي

مالكيت

ارشد

//

19

زهرا سادات حسيني

مكانيزم هاي حقوق مالكيت فكري در مقابله با تغييرات آب و هوايي

عامري

عزيزي

مالكيت

ارشد

//

20

جعفر نظام المللي

حمايت كيفري از حقوق مالكيت فكري در اينترنت

حسنعلي موذن زادگان

باقر انصاري

مالكيت

ارشد

//

21

زينب جوان

مقايسه بعد معنوي پديدآورندگان در دو نظام كپي رايت و حق مولف

ستار زركلام

جوانمردي

مالكيت

ارشد

1390

22

 

مهدي ابراهيمي

مقايسه قدرت قوانين ثبت اختراع در ايران و هند

جواد كاشاني

دكتر بختياري

 

مالكيت

 

ارشد

 

1390

23

حسن زمانلو

تأثير نظام حقوقي اختراع بر روند انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه

جواد كاشاني

مهدي زاهدي

مالكيت

//

//

24

داريوش احمدي

مقابله با نقض و سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ايران و مقررات تريپس

جواد كاشاني

مهدي زاهدي

//

//

//

25

آمنه و ندساز

بررسي حقوقي پديدآورندگان آثار سينمايي در نظام مالكيت ادبي و هنري ايران

ستارزركلام

مهدي زاهدي

مالكيت

ارشد

90

26

امير محسن صيرفيان پور

بررسي ويژگي هاي حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي در مقايسه با ساير آثار ادبي و هنري

مهدي زاهدي

نصراله ابراهيمي

تجارت بين الملل

ارشد

90

27

فرنوش شهركي

نظام هاي حقوقي حمايت از منابع ژنتيك و ثبت اختراعات ژنتيك (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا)

مهدي زاهدي

علي متولي زاده اردكاني

مالكيت

ارشد

90

28

سميرا غلام دخت

حمايت از طب سنتي تحت نظام حقوق مالكيت فكري

 

مهدي زاهدي

جواد كاشاني

//

//

89

29

حميد عزيزي مرادپور

سازوكارهاي موجود در حوزه سياست عمومي دولت‌ها در نظام بين المللي حق اختراع

مهدي زاهدی

فيصل عامري

همايون حبيبي

حقوق بين الملل

دكتري

89

 

 

30

ياسمن پورعابد گلرودباري

بررسي فقهي و حقوقي بيع اموال معنوي (فكري)

 

ناهيد جوانمردي

فرهاد پروين

حقوق خصوصي

 

ارشد

89

31

كاوس محمدي

نظام بين المللي حمايت از علائم تجاري با تأكيد بر موافقتنامه تريپس

مهدي زاهدي

سيد حسن ميرحسيني

حقوق بين الملل

ارشد

89

32

الهام ضامني

تحليل اقتصادي حق اختراع

مهدي زاهدي

فرشاد مومني

حقوق اقتصادي

ارشد

89

33

معصومه براهيمي

حقوق علايم تجاري با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي آن

فيصل عامري

كورش كاوياني

حقوق اقتصادي

ارشد

89

34

امين آقايي فرد

ويژگيهاي حقوقي جوینت و نچر و نقش آن در جذب سرمايه‌گذاري خارجي

مهدي زاهدي

فيصل عامري

تجارت بين الملل

ارشد

88

35

تينا سوار يانس قاسم كندي

تأثير اعمال و رفتارهاي محدود كننده تجاري به انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه

مهدي زاهدي

فيصل عامري

حقوق بين الملل

ارشد

86

36

علي فرقاني

ارايه چارچوب ارزيابي ميزان استفاده از تحليل اطلاعات پتنت در مراكز تحقيقاتي فني و مهندسي ايران

مهدي زاهدي

سيدرضا سلامي

مديريت تكنولوژي

ارشد

85

37

حميد عزيزي مرادپور

نظام  بين المللي حق اختراع با تأكيد بر حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

مهدي زاهدي

سيد حسن ميرحسيني

حقوق بين الملل

ارشد

82

38

سعيده محمدي

اصول حقوقي تنظيم قراردادهاي ليسانس دانش فني با تأكيد بر انتقال دانش فني به كشور ميزبان

مهدي زاهدي

سيد حسن ميرحسيني

حقوق بين الملل

ارشد

81

 

 

کتاب‌های تالیف شده در حوزه حقوق مالکیت فکری


سال

ناشر

نویسنده

نام کتاب

ردیف

1387

میزان

سیدحسن میرحسینی

حقوق اختراعات

1

1383

مهد حقوق

منصور پور نوری

حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علائم تجاری و اختراعات

2

1382

میر عماد

حسن ذاکریان

درآمدی بر حمایت از اختراعات بیوحمایت از مالکیت فکری در حقوق مالکیت های معنوی، ویژه رشته های، حقوق، پزشکی

3

1388

سمت

ستار زرکلام

حقوق مالکیت ادبی و هنری

4

1385

میزان

سید حسن میرحسینی

فرهنگ حقوق مالکیت معنوی: حقوق مالکیت ادبی و هنری

5

1386

میزان

اسدالله امامی

حقوق مالکیت معنوی: حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی، هنری و فنی)

6

1383

خانه کتاب

مرتضی شفیعی شکیب، سعید حبیبا

سخنرانی ها و مقالات همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری

7

1383

میزان

ساناز استی

حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی

8

1383

مبنای خرد

مهدی هنرمند، بنفشه سپهرداد (ویراستار)

حقوق ادبی و هنری

9

1388

مجد

شیرزاد اسلامی

مجموعه قوانین مالکیتهای فکری (مالکیت صنعتی - مالکیت ادبی و هنری)

10

1389

مبنای خرد

زهرا روزی بیدگلی، آمنه صدیقیان بیدگلی

حقوق ادبی و هنری (نکته و آزمون)

11

1385

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 

آثار اقتصادی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه مالکیت ادبی و هنری

12

1389

مجد

حسین مهدی زاده

ثبت آثار ادبی و هنری و حمایتهای قانونی و مشتمل بر جمیع قوانین مالکیت ادبی و هنری با محوریت منع تکثیر غیرمجاز

13

1381

چاپار

علیرضا نوروزی

حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی

14

1388

گنج دانش

غلام سلطانی

فرهنگ تخصصی اصطلاحات مالکیت صنعتی: انگلیسی - فرانسه - فارسی، فرانسه - انگلیسی – فارسی

15

1386

میزان

محمود عرفانی

: اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجاری، حمل و نقل، واژگان بازرگانی بین الملل Incoterms، مالکیت صنعتی (علایم و اختراعات)

16

1386

جهاد دانشگاهی واحد تهران

سررابین جاکوب، دنیل الکساندر، لیندسی لین، حمید هاشم بیگی (مترجم)

مالکیت فکری (حق اختراع، علامت تجاری، حق طبع و نشر، حق طرح صنعتی)

17

1382

روناس

مصطفی پناهی

تنوع زیستی و دانش سنتی مروری بر راه های عملی حمایت از دانش های بومی و سنتی

18

1387

فرهنگان

یاسابورو کووایاما، محمدرضا نصیری (مترجم)

علائم تجاری و نمادها

19

1386

فرهنگسرای یساولی

یاسابورو کووایاما، محمدرضا نصیری (مترجم)

علائم تجاری و نشانه ها

20

1390

خرسندی

مرضیه نصرالهی آزاد

علائم تجاری و نمادها (راهنمای علائم تصویری)

21

1386

اندیشه عصر

ابراهیم مشعوف

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

22

1389

مجد

محمد حسین کریمی

علائم تجاری در حقوق ایران: براساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

23

1384

اسلیمی

یاسابورو کووایاما، محمدحسن اثباتی (مترجم)، ابوتراب احمدپناه (مقدمه)

نشانه، علائم فرهنگی و تجاری اروپا

24

 

1389

بکیاسا

فرزاد بکیاسا

مجموعه قوانین و اصطلاحات مربوط به اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی

25

1387

بهینه

غلام سلطانی

علائم تجاری، طرحهای صنعتی و اختراعات: قدم به قدم از آفرینش تا ثبت

26

1388

جنگل، جاودانه

حسین خزاعی

مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی: کلیات، تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع و علائم تجارتی و طرح های صنعتی ...

27

1388

میزان

سید حسن میرحسینی

حقوق نشانه های جغرافیایی

28

1389

سمت

شوکت شایسته

حمایت از نشانه های جغرافیایی

29

1389

مجد

محمد حسین کریمی

علائم تجاری در حقوق ایران: براساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

30

1383

جهاد دانشگاهی (دانشگاه امیرکبیر)

انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، به همراه آیین نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای

32

1388

مجد

امیر ساعد وکیل

حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران

32

1388

جنگل، جاودانه

لیلا رئیسی

نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی

33

1389

جنگل، جاودانه

محسن صفری، شهاب مشهدیان

.قرارداد بهره برداری از علامت تجاری (فرانچایز

34

1387

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محمود حکمت نیا

مبانی مالکیت فکری

35

1389

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

سیف الله صادقی یارندی (مترجم)، مسعود طارم سری (مترجم)

رموز مالکیت فکری: راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط

36

1389

جنگل، جاودانه

زینب غفوری، هادی وحید (مقدمه)

حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) در حقوق مالکیت فکری

37

1386

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

محسن صادقی، محمود صادقی، هدی شکیب منش، اشرف اشجاری (ویراستار)

حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنت

 

38

1383

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

وحید بزرگی

سازمان جهانی مالکیت فکری، کنوانسیونها، معاهدات و موافقت نامه ها

 

39

1383

بهنامی

تقی امانی

قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، معنوی، اعم از ملی و بین المللی

40

1383

شرکت چاپ و نشر بازرگان

وحید بزرگی، امیرهوشنگ فتحی زاده

بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری

41

1386

شمسا

مسعود اخوان فرد، افشین فیروز مننش

مدیریت مالکیت فکری در پژوهش نفت: بررسی مقدماتی الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

42

1381

فصل سبز

یوسف نراقی، شاهد علیخان

مزایای اقتصادی - اجتماعی حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه

43

1388

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

: تاموتسو هوزومی، لیلی حائری یزدی (مترجم)، علی خاکبازان (ویراستار)، تارو گمی (تصویرگر)

راهنمای حقوق مالکیت معنوی (کپی رایت) در آسیا

44

1386

جنگل

حمید فاتح نیا

.مجموعه قوانین مالکیت معنوی

45

1381

وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات

بهزاد صابری انصاری

سازمان جهانی مالکیت معنوی، وایپو

46

1387

دراک

زیر نظر عبدالله شمس

کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی

47

1389

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

محمود حاجی زاده (مترجم)، محسن رضا کریمی (زیرنظر)، ابوالفضل منتظری (به اهتمام)، حمیدرضا قوام ملکی (ویراستار)

راهنمای اینترپل درباره جرایم مالکیت معنوی و تحقیقات مرتبط

48

1383

خانه کتاب

مرتضی شفیعی شکیب، سعید حبیبا

سخنرانی ها و مقالات همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری

49

1384

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

وحید بزرگی

بررسی مقایسه ای حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری

50

1390

ستایش حقیقت

حسن علم­خواه و جواد شجاع

راهنمای مدیریت مالکیت فکری برای کسب و کارهای دانش بنیان

51

1385

میزان

سید حسن میرحسینی

فرهنگ حقوق مالکیت معنوی: حقوق مالکیت صنعتی

52

مقالات حوزه حقوق مالکیت فکری


سال چاپ

نام مجله

نام نویسنده

عنوان مقاله

ردیف

تابستان 1384

فقه و حقوق

محمود حکمت نیا

مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

1

بهار 1385

فقه و حقوق

حکمت نیا، محمود موحدی ساوجی، محمد

جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

2

پاییز 1385ُ

کانون وکلا

حنیفه اقبالی درخشان، محمد

مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه

3

1382 اسفند

نامه اتاق بازرگانی

مختاری، لیلا

امور حقوقی و داوری اتاق: حقوق بازرگانی بین المللی (در بخش های مختلف): حقوق مالکیت فکری

4

 

پژوهش نامه بازرگانی

صادقی، محسن1388

مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی: استانداردسازی محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

5

تابستان 1386

پژوهش نامه بازرگانی

صادقی، محمود محمودی، اصغر

تعامل و همزیستی قراردادهای پروانه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت

6

تابستان 1386

فقه و حقوق

صادقی، محسن

بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران

7

مهر 1385

 علوم انسانی معرفت

رکنی دزفولی، سید محمد رضا

بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

8

زمستان 1380

کانون وکلا

اخلاقی، بهروز

درباره سمینار آموزش منطقه آسیایی سازمان جهانی مالکیت معنوی در پکن

9

زمستان 1385

مجموعه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

حبیبا، سعید - معتمدی، غلامرضا

حمایت از دانش سنتی در عرصه ملی و بین المللی

10

پاییز و زمستان 1385

مجله حقوقی بین المللی

محسن صادقی

سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین المللی

11

تیر 1384

تدبیر

هداوند، مهدی

حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس

12

بهار 1385

رفاه اجتماعی

شیخی، مریم

چالشهای حقوق مالکیت فکری در حوزه سلامت

13

پاییز 1385

مدرس علوم انسانی

صفایی، سید حسین - صادقی، محسن - محسنی، حسن

مطالعه تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط

13

تابستان 1386

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

جعفری تبار، حسن

ملک معنی در کنار گفتاری در فلسفه حقوق مالکیت فکری

14

تابستان 1387

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محمد زاده وارقانی، علی رضا

تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

15

پاییز 1382

تحقیقات حقوقی

 

تعریف و تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

16

پاییز و زمستان 1382

مجموعه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)

:شفایی، عبدالله

حق التألیف از دیدگاه تطبیقی

17

پاییز 1374 و بهار 1375

مجموعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

حاتمی، علی اصغر

نگرشی بر حق مالکیت فکری و تعیین جایگاه آن در قلمرو علم حقوق

18

اسفند 1384

 اطلاع رسانی و کتابداری

کتاب ماه کلیات

میر حسینی، سید حسن - مصاحبه کننده:شرافت، امیر حسین

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار

19

پاییز و زمستان 1384

 حقوق داوری

هداوند، مهدی - ریچاردشیفر - بورلی ارل - فیلیبر توآگوستی

قراردادهای لیسانس و حمایت از حقوق مالکیت فکری

20

اسفند 1387

مج اطلاع رسانی و کتابداری ،کتاب ماه کلیات

مصاحبه شوندگان:صادقی، محمود - وحید، هادی

 

وضع آموزش حقوق مالکیت فکری در ایران

21

اسفند 1387

 اطلاع رسانی

و کتابداری

کتاب ماه کلیات

اصنافی، امیر رضا

حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی

22

بهار و تابستان 1387

حقوقی و قضایی ودادگستری

ساکت، محمد حسین

حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

23

بهار و تابستان 1386

اخلاق در علوم و فناوری

صنیعی، منصوره

حقوق مالکیت فکری و دسترسی به نتایج زیست فنآوری در کشورهای در حال توسعه

24

بهمن 1380

اقتصاد بازرگانی

میر حسینی، سید حسن

با عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری حقوق طرف های تجاری حفظ می شود

25

بهمن 1380

 اقتصاد بازرگانی

مصاحبه شونده:امید بخش، اسفندیار

شالوده لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران وجود دارد

26

زمستان 1386

مدرس علوم انسانی

صادقی، محمود - خاکپور، منصور

موجبات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری

27

بهار و تابستان 1388

پژوهش حقوق و سیاست

سلیمانی، حسن

نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی

28

آبان 1384

تدبیر

باقری زاده، سید محمد

نگاهی به یک کتاب: بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری

29

زمستان 1387

مدرس علوم انسانی

حبیبا، سعید - شاکری، زهرا

چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

30

پاییز 1385

مجموعه علوم انسانی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

رحیمی، مرتضی ، سلطانی، عباس علی

مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه

31

مهر و آبان 1387

 حقوق دادرسی

نصیری، مصطفی

 

حقوق مالکیت فکری

32

پاییز 1385

اقتصاد و تجارت نوین

طارم سری، مسعود

نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در توسعه صادرات با رویکرد زنجیره ی تأمین

33

تابستانو پاییز 1377

دیدگاه های حقوقی

مرادی، حسن

نکاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی

34

تابستان 1382

 مجلس و پژوهش

کرم زاده، سیامک

کنوانسیون تنوع زیستی و حقوق مالکیت فکری: مطالعه ای در توسعه پایدار

35

تابستان 1383

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد

موسوی، سید رضا

حق تألیف در حقوق اسلامی

36

مرداد و شهریور 1383

نامه مفید

حکمت نیا، محمود - تفرشی، حمد عیسی

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

37

زمستان 1385

پژوهش نامه بازرگانی

شیخی، مریم

ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی: مطالعه تطبیقی

38

زمستان 1383

مجموعه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران)

:حبیبا، سعید

نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری

39

مرداد و شهریور 1384

اطلاعات سیاسی - اقتصادی

بیژنی، مریم

ایران و دورنمای پیوستن به قانون کپی رایت

40

زمستان 1382

مدیریت صنعتی

سلامی، سید رضا - گودرزی، مهدی

 

راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه حمایت از مالکیت فکری کشور

41

اسفند 1384

  نامه مفید

امیر ارجمند، اردشیر - حبیبی مجنده، محمد

مقالات جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر

42

آذر و دی 1382

بررسی های بازرگانی

فتحی زاده، امیر هوشنگ

بررسی حق اختراع در مقررات «موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: مطالعه موردی حق اختراع محصول دارویی

43

مرداد 1382

نامه اتاق بازرگانی

مترجمین:مختاری، مهدی - STEPHEN FOX

حقوق بازرگانی بین المللی (30) مالکیت فکری (ip) و اینترنت: تاثیر اینترنت بر تجارت محصولات فکری

44

پاییز 1384

مدرس علوم انسانی

صادقی، محمود

چالشهای اخلاقی ثبت اختراعات بیوحمایت از مالکیت فکریک

45

اردیبهشت 1386

تدبیر

نایب زاده، شهناز

حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

46

پاییز 1348

کانون وکلا

لطفی، تقی

بحثی تطبیقی در ریشه های تاریخی حقوق تالیفی و حمایت حقوقی صنعتی

47

تابستان 1386

ماطلاع رسانی و کتابداری فصلنامه کتاب

مطلبی، داریوش

حق مؤلف در محیط دیجیتال

48

اسفند 1384

م اطلاع رسانی و کتابداری کتاب ماه کلیات

شفیعی شکیب، مرتضی - مصاحبه کننده:شرافت، امیر حسین

ضرورت حمایت از مالکیت ادبی و هنری آخرین وضعیت ایران در پذیرش پیمان جهانی مالکیت ادبی و هنری

49

فروردین و اردیبهشت 1376

م اطلاع رسانی و کتابداری

عرب اسدی، محمد حسن - صادقی مقدم، محمد حسین - محقق داماد، سید مصطفی

دریچه ای به حق آفرینش فکری

50

زمستان 1374

نامه مفید

ایروانی، محمد رضا

حق ابتکار در فقه اسلامی مقارن

51

تابستان 1386

حقوقی و قضائی دادگستری

زرکلام، ستار

قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

52

دی و بهمن 1383

کانون وکلا

لین شارپ پین - مترجم:افشاری قزوینی، مرتضی

حمایت از اسرار تجاری و توجیه مالکیت معنوی (نقدی بر نظریه هتینگر18))

53

تابستان 1379

حقوقی و قضائی دادگستری

حضرتی، صمد

جایگاه حقوق مولف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی

54

اردیبهشت 1381

م معرفت

لطیفی، مهدی

حقوق مالکیت معنوی

55

آذر 1383

مجم    اطلاع رسانی و کتابداری کتاب ماه کودک و نوجوان

قصاع، محمد

ضرورت و تبعات پذیرش توافقنامه کپی رایت

56

تابستان 1387

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)

حضرتی شاهین دژ، صمد

مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف

57

شهریور 1385

 اصلاح و تربیت

کریمی فرد، علیار

حق مالکیت فکری

58

زمستان 1384

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)

اسماعیلی، محسن

آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

59

پاییز و زمستان 1347

کانون وکلا

:اویگن اولمر - مترجم:لطفی، تقی

 

حقوق تطبیقی و بنیادکاوی در قلمرو حقوق تالیفی و حمایت حقوقی صنعتی

60

پاییز و زمستان 1373

مجموعه اطلاع رسانی و کتابداری فصلنامه کتاب

آذرنگ، عبدالحسین

حق مؤلف

61

بهار 1385

مجموعه فلسفه، کلام و عرفان الهیات و حقوق

جعفر زاده، میر قاسم

مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری

62

بهار و تابستان 1386

تحقیقات حقوقی

انصاری، باقر

شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی و هنری (کپی رایت

63

خرداد1386

نامه اتاق بازرگانی

قدیری جاوید، منصوره

آشنایی با حقوق مالکیت معنوی

64

پاییز و زمستان 1378

دیدگاه های حقوقی

اولاد، ذبیح الله

مفاهیم اساسی حقوق مؤلف و حقوق وابسته به آن

65

بهار 1379

حقوقی و قضائی دادگستری

فرشادیکتا، محسن

حقوق صنعتی، و تئوری حقوقی اموال دینامیک

66

بهار 1348

کانون وکلا

لطفی، تقی

بحثی تطبیقی در ریشه های تاریخی حقوق تالیفی و حمایت حقوقی صنعتی

67

مرداد و شهریور 1375

اطلاعات سیاسی - اقتصادی

میر عمادی، طاهره

 

ایالات متحده آمریکا و مقررات حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (TRIPS)

68

اسفند 1384

کتاب ماه کلیات

حسینی خامنه ای، سید محمد - مصاحبه کننده:امیری، شریف

ماهیت حقوق ادبی و هنری از دیدگاه فقه امامیه

69

زمستان 1377

دیدگاه های حقوقی

اولاد، ذبیح الله

حقوق و مدیریت ثبت اختراع

70

فروردین 1385

تدبیر

هداوند، مهدی

قراردادهای انتقال فناوری

71

پاییز 1386

دیدگاه های حقوقی

کمیجانی، اکبر

بررسی برخی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO)

72

زمستان 1382

مجموعه علوم انسانی نشر دانش

پور جوادی، نصرالله

مالکیت معنوی

73

پاییز 1372

مصباح

کوچکی پور، علی اکبر

حقوق پدیدآورنده آثار ادبی و هنری

74

پاییز و زمستان 1382

مجله حقوقی بین المللی

غریبی، ضرغام

روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی

75

فروردین و اردیبهشت 1386

دادرسی

قایمی، محمد حسن

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری در قوانین ایران

76

پاییز 1385

فقه و حقوق

برایان مارتین - مترجمین:حکمت نیا، محمود - تقی خانی، علی

مخالفت با مالکیت فکری

 

77

بهمن 1383

حقوق وکالت

محمد نبی، حسین

سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO حمایت از دانش سنتی و فولکور

 

78

تابستان 1386

فقه و حقوق

صادقی، محسن

بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران

 

79

بهار و تابستان 1384

مجله حقوقی و قضائی دادگستری

صاحب، طیبه

بایسته های قانونی نظام مالکیت فکری ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی

 

80

بهار و تابستان 1388

پژوهش حقوق و سیاست

سلیمانی، حسن

نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی

 

81

بهار 1387

مجله حقوق

تفرشی، محمد عیسی - اسدی نژاد، سید محمد

ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی

82